یکی از بخشهای بسیار مهم و قابل توسعه گردشگری،خصوصا در ایران اسلامی گردشگری ورزشی است،که با تنوع و نیاز به تخصص های متفاوت میتواند بعنوان یکی از راه های برون رفت در مشکل توسعه گردشگری مطرح بوده ، و امکانی بسیار با ارزش برای ایجاد اشتغال جهت تحصیل کرده های ورزشی و گردشگری محسوب گردیده و فرصتی مناسب و متنوع را برای اشتغال این عزیزان بوجود آورد .

گردشگری ورزشی با توجه به تنوع فعالیتهای موجود در خود ، میتواند علاوه بر تخصص های مختلف ، علایق متفاوت موجود را به خود جذب نماید  و انجام فعالیتهای تفریحی ، آموزشی همراه با تحرک موجود در گردشگری ورزشی  میتواند در سالم سازی و ایجاد سلامت عمومی چه از نظر روحی و چه از نظر جسمی نقش بسزایی را ایفا نماید .

در آینده نزدیک و در پایگاه گردشگری ورزشی سعی خواهد شد تا ضمن معرفی فرصت های متفاوت، دوستداران به این صنعت گسترده را با امکانات و زیر ساختهای طبیعی و ایجاد شده موجود بیش از پیش آشنا کرده و در کنار هم و با همکاری منطقی در توسعه وعملیاتی شدن آن گامهای موثری برداریم .


سعید مرادی
بنیان گذار انجمن گردشگری ورزشی ایران