گردشگری ورزشی فعالیت های مرتبط با ورزش است که تنها در برگیرنده حوادث و رویدادهای ورزشی نیست،گردشگری ورزشی به عنوان یک عامل سفر نیز توجه طیف گسترده ای از گردشگران  که قصد ماجراجویی وتفریح را دارند را در برمی گیرد

در دیگر ابعاد گردشگری ورزشی فواید اقتصادی نیز یکی از دلایل توجه به این موضوع می باشد،رویدادهای ورزشی که در کشور ما برگزار می شود خود می تواند به عنوان جاذبه اصلی گردشگری ورزشی باشد که سبب شکل گیری فواید اقتصادی بسیاری نیز می شود.

ورزش وگردشگری ورزشی همواره به عنوان بخش عمده ای از تفریحات سالم مورد توجه جامعه شناسان،روانشناسان وحتی دولتمردان ورجال سیاسی بوده است.

گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت و ورزش به عنوان بزرگترین پدیده اجتماعی است .یکی از شگفت انگیزترین صنایع خدماتی مدرن صنعت گردشگری ورزشی را به وجود آورده است.فوایداقتصادی،اجتماعی،سیاسی وفرهنگی وزیست محیطی اثبات شده این صنعت توجه بیشتر متخصصین ومدیران در دو حوزه ورزش و گردشگری را می طلبد تا درخصوص شناخت وتوسعه این صنعت بیش از پیش حرکاتی صورت گیرد

نقاط قوت

1- ابنیه های تاریخی وآثار باستانی2- تنوع در سنت ها وصنایع های دستی3-جاذبه های طبیعی متنوع4-امنیت اجتماعی ایجاد شده درکشور درخصوص برگزاری رقابت های ورزشی بین المللی5-آب وهوای متنوع در فصول سال جهت برگزاری رویدادهای مختلف ورزشی6-توانمندی اقتصادی کشور جهت سرمایه گذاری درگردشگری7-هتل های با کیفیت وتنوع مواد غذایی وآشامیدنی متناسب با سلیقه های گردشگران

نقاط ضعف

1- عدم استفاده از تکنولوژی روز دنیا در برگزاری مسابقات ورزشی2-عدم انجام بازاریابی با کمک متخصصین در زمینه گردشگری3-وجود استانداردهای بین المللی در ورزشگاه ها وسالن ها4-عدم استفاده از افراد ونیروهای متخصص در پست ها5-عدم استفاده از اردوگاه های ویژه گردشگران ورزش6-مشارکت نداشتن بخش خصوصس در زمینه گردشگری7-پررنگ نبودن تبلیغات گردشگری ورزش توسط رسانه های ملی8-عدم همکاری لازم بین سازمان ها ونهاد های مختلف در زمینه گردشگری ورزشی9-نداشتن اماکن ورزش وتفریحی مناسب در سطح کشور10-عدم وجود سیستم های کارت های اعتباری جهانی وخود پردازها11-کیفیت وسایل نقلیه عمومی درون شهری

نتیجه گیری

خوشبختانه کشور ما از لحاظ جغرافیایی در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد که این موقعیت در عرصه ورزشی نیز مکمل می باشد تا افزایش استقبال عمومی را هموار سازد،فرهنگ ناب ایرانی وسنت های بومی مردمان ایران زمین می تواند حضورگردشگران ورزشی درعرصه بین المللی را تحت تاثیر خود قرار دهد.که این مهم به وسیله توجه دولت به سرمایه گذاری در بخش گردشگری راتقویت کرد وجود جذب سرمایه خارجی در زمینه گردشگری ورزشی می توان از فرصت های این مسئله باشد


مصطفی کریمی
رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان