بنام او كه مرغ انديشه را ياراي پَر گُشودن تا قاف قربتش نيست،ما دانش آموختگان دكتراي تخصصي خصوصا گرايش مديريت ورزشي هرچه در حوزه  تربيت بدني و ورزش بتوانيم درعرصه هاي مختلف آن  ايده هاي نو و فعاليت  هاي خلاقانه عرضه كنيم ، كارايي و اثربخشي و نقش حمايتي بيشتري را از اين پديده اجتماعي خواهيم داشت.

تفكّر انجام  پروژه هدفمند افتتاح سايت گردشگري ورزشي با حضور جمعي از خبرگان دانشگاهي در اين مقوله  و بهره گيري از سرمايه هاي فكري آنان و تجميع نظرات سازنده و راهگشاي آنان خارج از اختلاف نظرهاي معمول و مخرب  يك ظرفيت قابل اعتنا و عملي ارزنده ، ارزيابي مي شود.

فدراسيون اسكواش  هم ضمن حمايت از اين اقدام ارزشمند با پتانسيل  ١٢ ميزباني بين المللي و حرفه اي در سال و اعزام هاي برون مرزي بصورت تيمي  در كاروان هاي پرشمار نوجوانان و جوانان و عضويت هاي انفرادي ورزشكاران مطرح خود در انجمن حرفه اي اسكواش بازان جهان موسوم به PSA  و با وجود   انجمن والدين  هوادار اسكواش كه بعضا حوزه كودكان كمتر از ٩ و ١١ سال ايران را حمايت كننده هستند و با داشتن ٣٢ باشگاه ورزشي حاضر در قالب ليگ هاي برتر و دسته  يك آاقايان و بانوان مي تواند يك فعاليت مشترك  و تعاملي را با حوزه گردشگري ورزش برقرار نمايد و با وجود   انجمن والدين  هوادار اسكواش كه بعضا حوزه كودكان كمتر از ٩ و ١١ سال ايران را حمايت كننده هستند و با داشتن ٣٢ باشگاه ورزشي حاضر در قالب ليگ هاي برتر و دسته  يك اقايان و بانوان مي تواند يك فعاليت مشترك  و تعاملي را با حوزه گردشگري ورزش برقرار نمايد

بدينوسيله از بانيان اين تفكر ترويجي و توسعه اي سپاسگزاري نموده  ، كه مهم نگهداشت و ايجاد محتوايي است كه در ادامه مورد انتظار است .


مسعود سلیمانی
رئیس فدراسیون اسکواش