بنام او كه مرغ انديشه را ياراي پَر گُشودن تا قاف قربتش نيست،ما دانش آموختگان دكتراي تخصصي خصوصا گرايش مديريت ورزشي هرچه در حوزه  تربيت بدني و ورزش بتوانيم درعرصه هاي مختلف آن  ايده هاي نو و فعاليت  هاي خلاقانه عرضه كنيم ، كارايي و اثربخشي و نقش حمايتي بيشتري را از اين پديده اجتماعي خواهيم داشت.

تفكّر انجام  پروژه هدفمند افتتاح سايت گردشگري ورزشي با حضور جمعي از خبرگان دانشگاهي در اين مقوله  و بهره گيري از سرمايه هاي فكري آنان و تجميع نظرات سازنده و راهگشاي آنان خارج از اختلاف نظرهاي معمول و مخرب  يك ظرفيت قابل اعتنا و عملي ارزنده ، ارزيابي مي شود.

فدراسيون اسكواش  هم ضمن حمايت از اين اقدام ارزشمند با پتانسيل  ١٢ ميزباني بين المللي و حرفه اي در سال و اعزام هاي برون مرزي بصورت تيمي  در كاروان هاي پرشمار نوجوانان و جوانان و عضويت هاي انفرادي ورزشكاران مطرح خود در انجمن حرفه اي اسكواش بازان جهان موسوم به PSA  و با وجود   انجمن والدين  هوادار اسكواش كه بعضا حوزه كودكان كمتر از ٩ و ١١ سال ايران را حمايت كننده هستند و با داشتن ٣٢ باشگاه ورزشي حاضر در قالب ليگ هاي برتر و دسته  يك آاقايان و بانوان مي تواند يك فعاليت مشترك  و تعاملي را با حوزه گردشگري ورزش برقرار نمايد و با وجود   انجمن والدين  هوادار اسكواش كه بعضا حوزه كودكان كمتر از ٩ و ١١ سال ايران را حمايت كننده هستند و با داشتن ٣٢ باشگاه ورزشي حاضر در قالب ليگ هاي برتر و دسته  يك اقايان و بانوان مي تواند يك فعاليت مشترك  و تعاملي را با حوزه گردشگري ورزش برقرار نمايد

بدينوسيله از بانيان اين تفكر ترويجي و توسعه اي سپاسگزاري نموده  ، كه مهم نگهداشت و ايجاد محتوايي است كه در ادامه مورد انتظار است .


مسعود سلیمانی
رئیس فدراسیون اسکواش

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 278 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 278 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/OtSsHXO14da92paL6yiQ2RZ6U1pCTIGThFFqcx4C', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"ciXJvYBWvDp8nfaPfqua3Cg2bIHTDgOu3530fqkd";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://sporttourism.ir/user/quote/show/6";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346313;s:1:"c";i:1506346313;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/OtSsHXO14da92paL6yiQ2RZ6U1pCTIGThFFqcx4C', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"ciXJvYBWvDp8nfaPfqua3Cg2bIHTDgOu3530fqkd";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://sporttourism.ir/user/quote/show/6";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346313;s:1:"c";i:1506346313;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/OtSsHXO14da92paL6yiQ2RZ6U1pCTIGThFFqcx4C', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"ciXJvYBWvDp8nfaPfqua3Cg2bIHTDgOu3530fqkd";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://sporttourism.ir/user/quote/show/6";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346313;s:1:"c";i:1506346313;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('OtSsHXO14da92paL6yiQ2RZ6U1pCTIGThFFqcx4C', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"ciXJvYBWvDp8nfaPfqua3Cg2bIHTDgOu3530fqkd";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://sporttourism.ir/user/quote/show/6";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346313;s:1:"c";i:1506346313;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 57