یکی از راه های پر كردن اوقات فراغت و تفریح  انسان ها از راه گردشگری و ورزش که توام با نشاط روحی و جسمی همراه است ،ایجاد می شود.گردشگری ورزشی شکل جدیدی از گردشگری است که در چند دهه اخیر بوجود آمده است ،که بدون شک به هم وابسته و مکمل همدیگر هستند.


از اینرو بسیاری از کشورهایی که دارای ساختار مناسبی در ورزش خود هستند و پی به اهمیت ورزش برده اند در رقابتی سخت و نفس گیر به دنبال گرفتن انواع و اقسام میزبانی های رشته های ورزشی هستند ، چرا که به خوبی به اهمیت این موضوع واقف هستندکه گرفتن میزبانی و برگزاری رقابت های ورزشی یعنی جذب توریستم ورزشی  که همراه با درآمدزایی ناشی از ورود توریسم ورزشی برای تماشای مسابقات ورزشی خواهد بود.

در این راستا تعامل بین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی برای گرفتن میزبانی رویدادهای ورزشی از اهمیت بسیار زیادی برای هر کشوری برخوردار خواهد بود.


دکتر فضل الله باقرزاده
رئیس فدراسیون شمشیر بازی و سرپرست آکادمی کمیته ملی المپیک

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 278 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 278 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/NGbmevK7xT9EKzclBBcTQmnBtbEYxB78bwQj75zR', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"yJVmIajO7NEolY2G94MEZcQk3Gct1DajJHOYPn2O";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://sporttourism.ir/user/quote/show/3";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345635;s:1:"c";i:1506345635;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/NGbmevK7xT9EKzclBBcTQmnBtbEYxB78bwQj75zR', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"yJVmIajO7NEolY2G94MEZcQk3Gct1DajJHOYPn2O";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://sporttourism.ir/user/quote/show/3";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345635;s:1:"c";i:1506345635;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/NGbmevK7xT9EKzclBBcTQmnBtbEYxB78bwQj75zR', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"yJVmIajO7NEolY2G94MEZcQk3Gct1DajJHOYPn2O";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://sporttourism.ir/user/quote/show/3";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345635;s:1:"c";i:1506345635;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('NGbmevK7xT9EKzclBBcTQmnBtbEYxB78bwQj75zR', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"yJVmIajO7NEolY2G94MEZcQk3Gct1DajJHOYPn2O";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://sporttourism.ir/user/quote/show/3";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345635;s:1:"c";i:1506345635;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 57