گردشگری ورزشی به معنای تجربه‌ سفر جهت شرکت یا تماشای رویدادها و فعالیت‌های ورزشی می باشد. گردشگری ورزشی یکی از زیر شاخه های صنعت گردشگری بشمار می آید،که علاوه بر اثرات مثبت اقتصادی بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی جوامع نیزتاثیر گذار است.

از آنجایی که قشرعظیمی از دانشجویان ، کارکنان و اعضای هیات علمی در دانشگاه های سراسر کشور مشغول به تحصیل و فعالیت می باشند، بدون شک فرصت مناسبی پیش روی مسئولین ورزش دانشگاهی است که از این پتانسیل بنحو شایسته استفاده نمایند.

فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی بعنوان نماد ورزش دانشگاهی کشور در عرصه های داخلی و بین المللی بهترین بستر برای بسط و توسعه گردشگری ورزشی داخلی و خارجی محسوب می گردد که امید است با بهرمندی از همه ظرفیت های موجود در دانشگاه های کشور این امر محقق گردد.

 


دکتر داود حومنیان
رئیس انجمن گردشگری ورزش دانشگاهی