لیست مقالات

نویسنده: Johan Fourie, Maria Santana-Gallego
چهارشنبه , ۲۲ دی ۱۳۹۵ , ۱۲:۲۹:۱۵

 • گردشگری

While a mega-event is scheduled at least once ever...

مشاهده و دانلود
نویسنده: Chris Gratton, Simon Shibli, and Richard Coleman
چهارشنبه , ۲۲ دی ۱۳۹۵ , ۱۲:۲۱:۱۳

 • گردشگری

.Over recent years there has been a marked contras...

مشاهده و دانلود
نویسنده: T. D. Hinch and J. E. S. Higham
یکشنبه , ۱۹ دی ۱۳۹۵ , ۰۸:۵۹:۳۲

 • گردشگری

Sport-based travel has grown dramatically over the...

مشاهده و دانلود
نویسنده: Mike Weed
یکشنبه , ۱۹ دی ۱۳۹۵ , ۰۸:۳۶:۲۹

 • گردشگری

A fundamental question for those studying the rela...

مشاهده و دانلود
نویسنده: Donald G. Schumacher
یکشنبه , ۱۹ دی ۱۳۹۵ , ۰۸:۲۰:۳۰

 • گردشگری

This report has been prepared by the National Asso...

مشاهده و دانلود
نویسنده: Stephen D. Ross
یکشنبه , ۱۹ دی ۱۳۹۵ , ۰۸:۱۳:۳۶

 • گردشگری

The tourism industry has started to recognize spor...

مشاهده و دانلود

 • گردشگری

هدف: شناسایی و الوی تبندي نقاط قوت و ضعف صنعت گردش...

مشاهده و دانلود

 • گردشگری

هدف این پژوهش عبارت است از بررسی دیدگاه دست اندرکا...

مشاهده و دانلود
نویسنده: میرحسن سیدعامری،محمدامین صیادی،میترا محمدی
شنبه , ۱۸ دی ۱۳۹۵ , ۱۱:۱۲:۱۰

 • گردشگری

هدف از پژوهش حاضر، تبیین وضعیت شاخصهای بازاریابی گ...

مشاهده و دانلود

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 278 bytes written, possibly out of free disk space

 1. in Filesystem.php line 111
 2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 278 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/WN2jvB9FlzcJ8T0Tx3EaQjuJSNB9URFZveKMx2NT', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"KgvfJkuXPsSzwucfvM9r6X7fIkjblxBkfYCJCGps";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://sporttourism.ir/file/index?page=4";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345415;s:1:"c";i:1506345415;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
 3. at file_put_contents('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/WN2jvB9FlzcJ8T0Tx3EaQjuJSNB9URFZveKMx2NT', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"KgvfJkuXPsSzwucfvM9r6X7fIkjblxBkfYCJCGps";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://sporttourism.ir/file/index?page=4";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345415;s:1:"c";i:1506345415;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
 4. at Filesystem->put('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/WN2jvB9FlzcJ8T0Tx3EaQjuJSNB9URFZveKMx2NT', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"KgvfJkuXPsSzwucfvM9r6X7fIkjblxBkfYCJCGps";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://sporttourism.ir/file/index?page=4";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345415;s:1:"c";i:1506345415;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
 5. at FileSessionHandler->write('WN2jvB9FlzcJ8T0Tx3EaQjuJSNB9URFZveKMx2NT', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"KgvfJkuXPsSzwucfvM9r6X7fIkjblxBkfYCJCGps";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:40:"http://sporttourism.ir/file/index?page=4";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345415;s:1:"c";i:1506345415;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
 6. at Store->save() in StartSession.php line 88
 7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
 8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 57