لیست مقالات


  • گردشگری

هدف این پژوهش عبارت است از بررسی دیدگاه دست اندرکا...

مشاهده و دانلود
نویسنده: میرحسن سیدعامری،محمدامین صیادی،میترا محمدی
شنبه , ۱۸ دی ۱۳۹۵ , ۱۱:۱۲:۱۰

  • گردشگری

هدف از پژوهش حاضر، تبیین وضعیت شاخصهای بازاریابی گ...

مشاهده و دانلود

  • گردشگری

گردشگری ورزشی در ایران با توجه به جاذبه های طبیعی...

مشاهده و دانلود
نویسنده: سید کوروش مجتبوی،هومن بهمن پور
شنبه , ۱۸ دی ۱۳۹۵ , ۰۹:۲۳:۰۸

  • گردشگری

مجلدي كه اكنون پيش روي قرار دارد، با اين هدف و مقص...

مشاهده و دانلود
نویسنده: دکترسیدرحیم مشیري،دکتر آزیتا رجبی
شنبه , ۱۸ دی ۱۳۹۵ , ۰۸:۲۳:۳۴

  • گردشگری

رابطه بین دو مقوله ورزش و شهر، رابطه اي متقابل است...

مشاهده و دانلود
نویسنده: محمودی یکتا، ذبیحی
شنبه , ۱۸ دی ۱۳۹۵ , ۰۸:۱۸:۴۵

  • گردشگری

هدف از اين پژوهش تاثير مولفههاي گردشگري بر گرايش گ...

مشاهده و دانلود
نویسنده: دکتر مهرزاد حمیدی،دکتر سید محمد حسین رضوی
شنبه , ۱۸ دی ۱۳۹۵ , ۰۸:۱۴:۱۵

  • گردشگری

تحقيق حاضر سعي دارد با انجام مطالعات و تحليل قوت ه...

مشاهده و دانلود
نویسنده: دکترهاشم كوزه چيان ، دکتر افشار هنرور
جمعه , ۱۷ دی ۱۳۹۵ , ۱۹:۲۲:۵۳

  • گردشگری

صنعت گردشگري ورزشي جزء صنايع خدماتي محسوب مي شود....

مشاهده و دانلود
نویسنده: گروه برنامه ريزي درسي گردشگري
پنجشنبه , ۱۶ دی ۱۳۹۵ , ۱۱:۴۸:۵۸

  • گردشگری

مشخصات عمومي شغل : راهنماي عمومي گردشگري كسي اس...

مشاهده و دانلود