لیست مقالات

نویسنده: مهدي محمودي يكتا، اسماعيل ذبيحي، مسعود جورابلو
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۶:۲۴:۳۷

  • گردشگری

هدف از اين پژوهش تاثير مولفههاي گردشگري بر گرايش گ...

مشاهده و دانلود
نویسنده: جواد ادبي فيروزجاه، هاشم كوزه چيان، محمد احساني
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۶:۲۰:۳۵

  • گردشگری

كارشناسان بخش گردشگري كشور بود. جامعة آماري تحقيق...

مشاهده و دانلود
نویسنده: افشار هنرور، فرزاد غفوری، فرزام فرزان، اسماعیل شریفیان
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۶:۱۶:۴۹

  • گردشگری

هدف از این پژوهش آن است که با بررسی نظرات مدیران،...

مشاهده و دانلود
نویسنده: فريبا عسكريان، داود صالح نيا
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۶:۱۴:۲۰

  • گردشگری

هدف: رويدادهاي ورزشي، منبعي از سود، درآمد و آثار ا...

مشاهده و دانلود
نویسنده: لیزا. ل. مارتین
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۶:۰۶:۴۵

  • گردشگری

صرفه جویي هاي مقیاس، ناهمگني نسبي، و وابستگي شدید...

مشاهده و دانلود
نویسنده: لیزا. ل. مارتین
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۶:۰۴:۳۲

  • گردشگری

ایرلند موردي در اروپاست كه اهمیت نهادهاي سیاسي بزر...

مشاهده و دانلود
نویسنده: لیزا. ل. مارتین
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۶:۰۲:۵۷

  • گردشگری

دانشمندان علوم سیاسي به ندرت به سیاست گردشگري توجه...

مشاهده و دانلود
نویسنده: حسن اسدي، امين پورنقي، نوشين اصفهاني، حميد زيتونلي
چهارشنبه , ۲۲ دی ۱۳۹۵ , ۱۳:۲۰:۵۳

  • گردشگری

جستار حاضر در پي مطالعه ابعاد مختلف امنيت در گردشگ...

مشاهده و دانلود
نویسنده: نسترن پروینی، کيوان شعبانی مقدم، علی اشرف خزایی
چهارشنبه , ۲۲ دی ۱۳۹۵ , ۱۳:۱۴:۲۹

  • گردشگری

هدف این پژوهش، بررسی نقش سومین جشنواره جهانی سنگنو...

مشاهده و دانلود