لیست مقالات

نویسنده: سیدرحیم مشیري، آزیتا رجبی
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۷:۰۷:۲۵

 • گردشگری

رابطه بین دو مقوله ورزش و شهر، رابط ه اي متقابل اس...

مشاهده و دانلود
نویسنده: محمد علي رجائي
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۷:۰۴:۴۱

 • گردشگری

توريسم در جهان، از آغاز تا رسيدن به مرحله صنعت گرد...

مشاهده و دانلود
نویسنده: عبدالرضا فرجي راد،سميه آقاجاني
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۷:۰۰:۴۸

 • گردشگری

صنعت گردشگري امروزه از اهميت فوق العاده اي برخوردا...

مشاهده و دانلود
نویسنده: عیسی ابراهیم زاده، راضیه ولاشجردی فراهانی
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۶:۴۸:۱۳

 • گردشگری

توجه به دیدگاهها و انگیزه های گردشگران برای سفر به...

مشاهده و دانلود
نویسنده: مجید شمس، فاطمه مرادی
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۶:۴۵:۰۴

 • گردشگری

این تحقیق به بررس توسعه گردشگری با تاکید بر ورزش ه...

مشاهده و دانلود

 • گردشگری

تحقيق حاضر سعي دارد با انجام مطالعات و تحليل قوت ه...

مشاهده و دانلود
نویسنده: سيدرضا موسوي گيلاني،حسن اسدي،سيدنصراله سجادي
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۶:۳۲:۱۲

 • گردشگری

هدف از پژوهش حاضر، بخش بندي بازار گردشگري ورزشي اي...

مشاهده و دانلود
نویسنده: مهدي خطيب زاده ، هاشم كوزه چيان ، افشار هنرور
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۶:۲۸:۱۴

 • گردشگری

صنعت گردشگري ورزشي جزء صنايع خدماتي محسوب مي شود....

مشاهده و دانلود
نویسنده: مهدي محمودي يكتا، اسماعيل ذبيحي، مسعود جورابلو
دوشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ , ۱۶:۲۴:۳۷

 • گردشگری

هدف از اين پژوهش تاثير مولفههاي گردشگري بر گرايش گ...

مشاهده و دانلود

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 285 bytes written, possibly out of free disk space

 1. in Filesystem.php line 111
 2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 285 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/XMDaM9MHyXGxtJOSTNsYk2czftvigyXsipP1RdFi', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"unANBPNYq2bVcSNwbtaA4edQ6URtwfZXwx6APJau";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:47:"http://sporttourism.ir/file/index?category_id=2";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345670;s:1:"c";i:1506345670;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
 3. at file_put_contents('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/XMDaM9MHyXGxtJOSTNsYk2czftvigyXsipP1RdFi', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"unANBPNYq2bVcSNwbtaA4edQ6URtwfZXwx6APJau";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:47:"http://sporttourism.ir/file/index?category_id=2";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345670;s:1:"c";i:1506345670;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
 4. at Filesystem->put('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/XMDaM9MHyXGxtJOSTNsYk2czftvigyXsipP1RdFi', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"unANBPNYq2bVcSNwbtaA4edQ6URtwfZXwx6APJau";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:47:"http://sporttourism.ir/file/index?category_id=2";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345670;s:1:"c";i:1506345670;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
 5. at FileSessionHandler->write('XMDaM9MHyXGxtJOSTNsYk2czftvigyXsipP1RdFi', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"unANBPNYq2bVcSNwbtaA4edQ6URtwfZXwx6APJau";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:47:"http://sporttourism.ir/file/index?category_id=2";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506345670;s:1:"c";i:1506345670;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
 6. at Store->save() in StartSession.php line 88
 7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
 8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 57