چکیده مقاله:

مشخصات عمومي شغل :

راهنماي عمومي گردشگري كسي است ضمن آشنايي با مفاهيم كلي راهنمايي سفرهاي داخلي و خارجي،شناخت كافي از صنعت سفر و گردشگري، زبان تخصصي سفر و گردشگري، آداب و رسوم و قوميتهاي مختلف كشور، روحيات ملل، ويژگيهاي تاريخي و جغرافيايي و معماري ايران، سخنوري و فن بيان، الگوهاي رفتاري بين المللي، نحوه بكارگيري فن آوري اطلاعات، كاربرد قوانين و مقررات مرتبط با صنعت گردشگري،مذاهب گوناگون و كمكهاي اوليه بهداشت سفر داشته باشد.

دانلود فایل

برای دانلود فایل باید عضو سایت باشید
عضو سایت هستید؟ ورود به سایت     در غیر این صورت ثبت نام در سایت