چکیده مقاله:

صنعت گردشگري ورزشي جزء صنايع خدماتي محسوب مي شود. در اين نوع صنايع، حفظ مشتري مهم تر از جذب مشتريان جديد است. ارائة محصولات و خدمات باكيفيت، از مهم ترين عوامل حفظ مشتريان است.

دانلود فایل

برای دانلود فایل باید عضو سایت باشید
عضو سایت هستید؟ ورود به سایت     در غیر این صورت ثبت نام در سایت