در تاریخ چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۵ | ۱۲:۴۴:۵۴

چکیده مقاله:

This article seeks to advance theory pertaining to serious sport tourism, through the application of serious leisure and ego-involvement theory and the analysis of a survey of participants in the TransRockies Challenge mountain-bike event

دانلود فایل

برای دانلود فایل باید عضو سایت باشید
عضو سایت هستید؟ ورود به سایت     در غیر این صورت ثبت نام در سایت