در تاریخ چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۱:۱۰

چکیده مقاله:

The object of this study is to propose a new framework for analysing sport tourism consumption. This framework illustrates that consumer choices depend upon vacation destinations and sport services offered in relation to the experiences that vacationers are seeking

دانلود فایل

برای دانلود فایل باید عضو سایت باشید
عضو سایت هستید؟ ورود به سایت     در غیر این صورت ثبت نام در سایت