فدراسیون های ورزشی

فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

برگزاری مسابقات اتومبیلرانی درایران به اوایل دهه 30هجری شمسی برمی گردد. در آن سالها خارجیان مقیم در کشور ،این رشته ورزشی را پایه ریزی نمودند . بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی و پس از 10سال وقفه در امر برگزاری مسابقات اتومبی...


فدراسیون بوکس

ورزش بوکس با آغاز جنگ جهانی دوم در ایران مورد استقبال قرار گرفت. توسط سازمان پیشاهنگی ایران‏، مرحوم عبدا... نادری را در سال 1321 به عنوان بنیانگذار اصلی بوکس ایران معرفی شد و وی در سال 1322 از طرف دستگاه تربیت بدن...


فدراسیون اسکواش

اولین فعالیت جدی در زمینه ی اسکواش کشور افتتاح کورت اسکواش در باشگاه بانک ملی تهران، دردهه 1330 واقع در خيابان فردوسي بود.  کورت بعدی، درسال 1342 ، کورت شركت نفت واقع درمنطقه الهيه تهران با نام باشگاه 25 شهريور تاسی...


فدراسیون اسکی

فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران، همچون دیگر فدراسیون های ورزشی کشورکه در دهه 1320در ایران متولد شدند، کار خود را به طور رسمی آغاز کرد. دلیل موفقیت تاسیس این فدراسیون ها در این دهه ، شروع به کار کمیته ملی المپیک در ایرا...


فدراسیون اسکیت

در 20 سال گذشته اسکیت به عنوان یک ورزش خارجی محسوب می شد وتنها در بطن فدراسیون ورزش همگانی به عنوان انجمن به فعالیت می پرداخت. در شهریور ماه سال 1384  (در زمان مهندس مهر علیزاده) با گسترش علاقه و ترویج این رشته و...


فدراسیون بدمینتون

فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران، از طرف سازمان تربیت بدنی در سال 1351 تاسیس شد.  پس از اینکه ایران به عنوان میزبان مسابقات آسیایی سال 1974 تعیین گردید، بدمینتون نیز از طرف کمیته برگزاری بازی‎های آسیایی ، ب...


فدراسیون ها