فدراسیون های ورزشی

فدراسیون بین المللی بیلیارد

فدراسیون بین المللی بیلیارد، بولس و اسنوکر، در22 ژانویه  سال 1992 تاسیس شد و دارای 148 عضو وابسته می باشد. این سازمان وظیفه  تعمیم سیاست های اثبات شده توسط کمیته بین المللی المپیک ، را بر عهده دارد. هم چنین،...


فدراسیون بین المللی بسکتبال

فدراسیون بین المللی بسکتبال که بیشتر به نام اختصاری FIBA شناخته میشود، سازمانی برای برنامه ریزی مسابقات بین المللی بسکتبال می باشد. این فدراسیون در تاریخ 18 ژوئن 1932 ، دو سال پس از معرفی رسمی این ورزش توسط کمیته ی بین&n...


فدراسیون بین المللی بدمینتون

  فدراسیون بین المللی بدمینتون که با نام اختصاری BWF شناخته می شود، نهادی دولتی برای سازماندهی مسابقات بین المللی بدمینتون و همچنین در بازی های المپیک می باشد، که ابتدا در سال 1934 با حضور 9 کشور اولیه ( انگلستان...


فدراسیون بین المللی اسکیت

فدراسیون بین المللی اسکیت در سال 1892 تاسیس شد و تحت نظارت کمیته ی بین المللی المپیک می باشد. زیرشاخه های این فدراسیون، شامل اسکیت نمایشی و سرعت، شاخه های اسکیت روی یخ و حرکات موزون اسکیت می باشد. این سازمان برنامه...


فدراسیون بین المللی اسکی

فدراسیون بین المللی اسکی که با نام اختصاری FIS شناخته می شود، نهادی دولتی برای سازماندهی مسابقات جهانی و بین المللی اسکی می باشد که در سال 1924 تاسیس شد. این سازمان برنامه ریزی مسابقات اسکی در المپیک، در رشته های زیر را...


فدراسیون بین المللی اسکواش

فدراسیون بین المللی اسکواش که با نام اختصاری "WSF" شناخته می شود، در سال 1967 به دلیل رشد جهانی این رشته و وجود سازمانی برای نظارت بر رقابت ها و قوانین بین المللی ،با شرکت 7 کشور(استرالیا، انگلستان،مصر، هند،نیو...


فدراسیون ها