فدراسیون های ورزشی

فدراسیون بین المللی جودو

فدراسیون بین المللی جودو(اختصاری IJF) در جولای سال 1951 با ترکیب فدراسیون های اروپایی و فدراسیون جودوی آرژانتین تاسیس شد. پس از آن در طی 10 سال فدراسیون های ملی از چهار قاره ی دیگر به این سازمان اضافه شدند. هم اکنون 195...


فدراسیون بین المللی تیراندازی

فدراسیون جهانی تیراندازی، که با نام اختصاری ISSF نیز شناختته می شود، نهاد اصلی اداره کننده و برگزاری مسابقات ورزش تیراندازی در جهان است که رشته های اصلی بازی های المپیک و چندین رشته ی غیرالمپیکی، که در بازی های بین الملل...


فدراسیون بین المللی تیراندازی با کمان

فدراسیون بین المللی تیراندازی با کمان، که با نام اختصاری  FITA  نیز شناخته می شود، در 4 سپتامبر 1931 در لهستان با هدف ترویج این رشته ی ورزشی در سراسر جهان، سازماندهی یک سری قوانین واحد، وسازماندهی اجرای رویداده...


فدراسیون بین المللی تنیس

نظریه ی تشکیل فدراسیون بین المللی تنیس، که با نام اختصاری ITF شناخته می شود، پس از احساس نیاز جهانی برای وجود سازمانی ناظر بر رویدادهای تنیس، در سال 1911 بیان شد. سرانجام با تشکیل انجمنی در پاریس، این فدراسیون متشکل از 1...


فدراسیون بین المللی تنیس روی میز

فدراسیون بین المللی تنیس روی میز، که با نام اختصاری ITTF نیز شناخته میشود، در سال 1926 با حضور 9 کشور عضو، تاسیس شد. این کشور ها عبارت بودند از: اتریش، چک، دانمارک، انگلستان، آلمان، مجارستان، هند، سوئد و ولز. اه...


فدراسیون بین المللی تکواندو

فدراسیون بین المللی تکواندو، با نام اختصاری WTF، نهادی دولتی عضو کمیته بین المللی المپیک است. این فدراسیون نهاد های ملی تکواندو، عضو شبکه های عملیاتی کشور وابسته را شناسایی میکند. این فدراسیون در 28 می 1973 در  سئول...


فدراسیون ها