فدراسیون های ورزشی

فدراسیون بین المللی سوارکاری

فدراسیون بین المللی سوارکاری در سال 1921 به عنوان مرجع ناظر بر تمام رویداد های بین المللی در زمینه های درساژ، پرش با اسب، استقامتی و اسب دوانی با عضویت کشورهای بلژیک، دانمارک، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، نروژ، سوئد و ایالات م...


فدراسیون بین المللی ژیمناستیک

فدراسیون بین المللی زیمنستیک که با نام اختصاری "FIG" شناخته می شود، در 23 ژولای 1881 در لیژ بلژیک با عضویت سه کشور فرانسه،بلژیک و هلند  تاسیس شد. این فدراسیون با 135 سال فعالیت، قدیمی ترین  سازمان ورز...


فدراسیوون بین المللی دوچرخه سواری

فدراسیون بین المللی دوچرخه سواری سازمانی تحت نظارت کمیته بین المللی المپیک، برای سازماندهی و برنامه ریزی مسابقات و رویداد های بین المللی ورزش دوچرخه سواری می باشد، که در سال 1900 در پاریس فرانسه با عضویت بلژیک، فران...


فدراسیون بین المللی دو و میدانی

فدراسیون بین‌المللی دو و میدانی، که در حال حاضر ۲۱۵ عضو رسمی دارد، در سال ۱۹۱۲ با شرکت ۱۷ فدراسیون ملی، با دیدن نیازمبنی بر وجود یک مرجع دولتی برای سازماندهی برنامه های این رشته ی ورزشی، در استکهلم سوئد، تشکیل شد، ا...


فدراسیون بین المللی جودو

فدراسیون بین المللی جودو(اختصاری IJF) در جولای سال 1951 با ترکیب فدراسیون های اروپایی و فدراسیون جودوی آرژانتین تاسیس شد. پس از آن در طی 10 سال فدراسیون های ملی از چهار قاره ی دیگر به این سازمان اضافه شدند. هم اکنون 195...


فدراسیون بین المللی تیراندازی

فدراسیون جهانی تیراندازی، که با نام اختصاری ISSF نیز شناختته می شود، نهاد اصلی اداره کننده و برگزاری مسابقات ورزش تیراندازی در جهان است که رشته های اصلی بازی های المپیک و چندین رشته ی غیرالمپیکی، که در بازی های بین الملل...


فدراسیون ها