کنفرانس آسیب و ارتوپدی ورزشی

Sports Injuries And Sports Orthopaedics 2017

کنفرانس آسیب و ارتوپدی ورزشی

رویداد خارجی
سه شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۵ تا چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۵


لندن , انگلستان


938
  • کنفرانس
  • علمی
  • ورزشی
  • ارتوپدی
  • آسیب شناسی
  • لندن
  • انگلستان

این کنفرانس دو روزه که توسط Royal  Society Of Medicine  سازماندهی شده، موضوعاتی از قبیل بی ثباتی مفاصل،ارائه و مدیریت آن،مداخلات سلولی و جایگاه آن ها در ورزش را پوشش می دهد. هدف از این کنفرانس به روز رسانی اطلاعاتی در زمینه‌ی آسیب های ورزشی، و مراقبت های لازم، ارتوپدی ورزشی در دو بخش ورزش مردان و زنان می باشد
متخصصان و سخنرانان در باره‌ی نو آوری ها، و پیشرفت های درمان در آسیب های پزشکی ،فیزیوتراپی و پزشکی استخوان صحبت خواهند کرد.
محل برگزاری :
The Royal Society of Medicine