کنفرانس آسیب و ارتوپدی ورزشی

Sports Injuries And Sports Orthopaedics 2017

کنفرانس آسیب و ارتوپدی ورزشی

رویداد خارجی
سه شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۵ تا چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۵


لندن , انگلستان


460
 • کنفرانس
 • علمی
 • ورزشی
 • ارتوپدی
 • آسیب شناسی
 • لندن
 • انگلستان

این کنفرانس دو روزه که توسط Royal  Society Of Medicine  سازماندهی شده، موضوعاتی از قبیل بی ثباتی مفاصل،ارائه و مدیریت آن،مداخلات سلولی و جایگاه آن ها در ورزش را پوشش می دهد. هدف از این کنفرانس به روز رسانی اطلاعاتی در زمینه‌ی آسیب های ورزشی، و مراقبت های لازم، ارتوپدی ورزشی در دو بخش ورزش مردان و زنان می باشد
متخصصان و سخنرانان در باره‌ی نو آوری ها، و پیشرفت های درمان در آسیب های پزشکی ،فیزیوتراپی و پزشکی استخوان صحبت خواهند کرد.
محل برگزاری :
The Royal Society of Medicine

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 521 bytes written, possibly out of free disk space

 1. in Filesystem.php line 111
 2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 521 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/3L3YHv5LfFTcngOiM7tEfN6AciKQuHYVVZGyC4Gc', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"a1XlCpaDb4DdLEkB1Eff3GBa6hQL72xZ4Ewg4XVY";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:282:"http://sporttourism.ir/event/detailes/eyJpdiI6IjR1VW1aOFpMK0trTEpDVmdqYWFVbXc9PSIsInZhbHVlIjoiazRhSSsrZWhubVcrNHdVemxnRkd2Qm5EditlejhqWXB6eUlnSllRU21iU3lRdWRPSnZrejR6XC91SEg0WXZmcGwiLCJtYWMiOiI0YjRiMTdhZGQ4NWNkMjhmM2VmZmZiNDE1MWM2ZTk1NjU0YTBlYzIwOTJkNWJiZWJiNTliMGRhZGJiZTE5NzYxIn0=";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346162;s:1:"c";i:1506346162;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
 3. at file_put_contents('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/3L3YHv5LfFTcngOiM7tEfN6AciKQuHYVVZGyC4Gc', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"a1XlCpaDb4DdLEkB1Eff3GBa6hQL72xZ4Ewg4XVY";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:282:"http://sporttourism.ir/event/detailes/eyJpdiI6IjR1VW1aOFpMK0trTEpDVmdqYWFVbXc9PSIsInZhbHVlIjoiazRhSSsrZWhubVcrNHdVemxnRkd2Qm5EditlejhqWXB6eUlnSllRU21iU3lRdWRPSnZrejR6XC91SEg0WXZmcGwiLCJtYWMiOiI0YjRiMTdhZGQ4NWNkMjhmM2VmZmZiNDE1MWM2ZTk1NjU0YTBlYzIwOTJkNWJiZWJiNTliMGRhZGJiZTE5NzYxIn0=";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346162;s:1:"c";i:1506346162;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
 4. at Filesystem->put('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/3L3YHv5LfFTcngOiM7tEfN6AciKQuHYVVZGyC4Gc', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"a1XlCpaDb4DdLEkB1Eff3GBa6hQL72xZ4Ewg4XVY";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:282:"http://sporttourism.ir/event/detailes/eyJpdiI6IjR1VW1aOFpMK0trTEpDVmdqYWFVbXc9PSIsInZhbHVlIjoiazRhSSsrZWhubVcrNHdVemxnRkd2Qm5EditlejhqWXB6eUlnSllRU21iU3lRdWRPSnZrejR6XC91SEg0WXZmcGwiLCJtYWMiOiI0YjRiMTdhZGQ4NWNkMjhmM2VmZmZiNDE1MWM2ZTk1NjU0YTBlYzIwOTJkNWJiZWJiNTliMGRhZGJiZTE5NzYxIn0=";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346162;s:1:"c";i:1506346162;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
 5. at FileSessionHandler->write('3L3YHv5LfFTcngOiM7tEfN6AciKQuHYVVZGyC4Gc', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"a1XlCpaDb4DdLEkB1Eff3GBa6hQL72xZ4Ewg4XVY";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:282:"http://sporttourism.ir/event/detailes/eyJpdiI6IjR1VW1aOFpMK0trTEpDVmdqYWFVbXc9PSIsInZhbHVlIjoiazRhSSsrZWhubVcrNHdVemxnRkd2Qm5EditlejhqWXB6eUlnSllRU21iU3lRdWRPSnZrejR6XC91SEg0WXZmcGwiLCJtYWMiOiI0YjRiMTdhZGQ4NWNkMjhmM2VmZmZiNDE1MWM2ZTk1NjU0YTBlYzIwOTJkNWJiZWJiNTliMGRhZGJiZTE5NzYxIn0=";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346162;s:1:"c";i:1506346162;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
 6. at Store->save() in StartSession.php line 88
 7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
 8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 57