اجلاس علوم ورزشی 2017

Sports Science Summit 2017

اجلاس علوم ورزشی 2017

رویداد خارجی
سه شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۵ تا پنجشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۵


لندن , انگلستان


573
 • اجلاس
 • علوم ورزشی
 • لندن
 • انگلستان

اجلاس علوم ورزشی لندن، نشستی علمی-ورزشی با حضور متخصصان و دانشمندان حوزه‌ی علم در ورزش و سخنرانی استادان برتز دانشگاهی می باشد. در این نشست سه روزه، اطلاعاتی  در زمینه‌ی تحقیقات روز،افزایش بازدهی، تکنولوژی و فیزیولوژی،روانشناسی، بیومکانیک و تغذیه‌ی ورزشی  همراه با درمان و پیشگیری از آسیب های ورزشی و توان بخشی در اختیار  شرکت کنندگان قرار می دهد.هدف کلی این نشست بین المللی رسمی ، تحقیق و تفکر در مورد افزایش عملکرد فعلی،با شرکت اساتید و پزشکان برجسته در این زمینه ها می باشد.

محل برگزاری:
Cineworld: The O2 Peninsula Square

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 493 bytes written, possibly out of free disk space

 1. in Filesystem.php line 111
 2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 493 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/r4VwlrZiEwtHJFeKthzTjJ0mVD2fbsea7WTdTFvV', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"JLCdOFsrTwtkA9SMl14jnOpCchBH6c39AGkFHg0k";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:254:"http://sporttourism.ir/event/detailes/eyJpdiI6IjN6Z1NlbWp6eWFVdGRoMzRnaW4zNlE9PSIsInZhbHVlIjoiWkl1MzcwS0RISzRpWXBxTTl2S0N3SjhxTHIxWWhCc0QyWnRmNUV0RkZjaz0iLCJtYWMiOiJmYTIxMWQ3YmNiNDc0ZDBhZmQ5YzhjNjQwYjhmYjU4ZTViZjMxODM2MWZlYjlkNmU2MzNiNWE0NTA1NTc3NTIzIn0=";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346150;s:1:"c";i:1506346150;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
 3. at file_put_contents('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/r4VwlrZiEwtHJFeKthzTjJ0mVD2fbsea7WTdTFvV', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"JLCdOFsrTwtkA9SMl14jnOpCchBH6c39AGkFHg0k";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:254:"http://sporttourism.ir/event/detailes/eyJpdiI6IjN6Z1NlbWp6eWFVdGRoMzRnaW4zNlE9PSIsInZhbHVlIjoiWkl1MzcwS0RISzRpWXBxTTl2S0N3SjhxTHIxWWhCc0QyWnRmNUV0RkZjaz0iLCJtYWMiOiJmYTIxMWQ3YmNiNDc0ZDBhZmQ5YzhjNjQwYjhmYjU4ZTViZjMxODM2MWZlYjlkNmU2MzNiNWE0NTA1NTc3NTIzIn0=";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346150;s:1:"c";i:1506346150;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
 4. at Filesystem->put('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/r4VwlrZiEwtHJFeKthzTjJ0mVD2fbsea7WTdTFvV', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"JLCdOFsrTwtkA9SMl14jnOpCchBH6c39AGkFHg0k";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:254:"http://sporttourism.ir/event/detailes/eyJpdiI6IjN6Z1NlbWp6eWFVdGRoMzRnaW4zNlE9PSIsInZhbHVlIjoiWkl1MzcwS0RISzRpWXBxTTl2S0N3SjhxTHIxWWhCc0QyWnRmNUV0RkZjaz0iLCJtYWMiOiJmYTIxMWQ3YmNiNDc0ZDBhZmQ5YzhjNjQwYjhmYjU4ZTViZjMxODM2MWZlYjlkNmU2MzNiNWE0NTA1NTc3NTIzIn0=";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346150;s:1:"c";i:1506346150;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
 5. at FileSessionHandler->write('r4VwlrZiEwtHJFeKthzTjJ0mVD2fbsea7WTdTFvV', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"JLCdOFsrTwtkA9SMl14jnOpCchBH6c39AGkFHg0k";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:254:"http://sporttourism.ir/event/detailes/eyJpdiI6IjN6Z1NlbWp6eWFVdGRoMzRnaW4zNlE9PSIsInZhbHVlIjoiWkl1MzcwS0RISzRpWXBxTTl2S0N3SjhxTHIxWWhCc0QyWnRmNUV0RkZjaz0iLCJtYWMiOiJmYTIxMWQ3YmNiNDc0ZDBhZmQ5YzhjNjQwYjhmYjU4ZTViZjMxODM2MWZlYjlkNmU2MzNiNWE0NTA1NTc3NTIzIn0=";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346150;s:1:"c";i:1506346150;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
 6. at Store->save() in StartSession.php line 88
 7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
 8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 57