مجله خبری پایگاه گردشگری ورزشی

در تاریخ یکشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۹:۵۲
  • صنعت گردشگری
  • گردشگری ورزشی
  • گردشگری
  • توسعه
  • اقتصاد

صنعت گردشگری یک کشور از جمله عوامل مهم در توسعه و پیشرفت اقتصاد آن به شمار می‌رود، کشورهای بسیاری در دنیا وجود دارند که بخش اعظم درآمدشان از صنعت گردشگری تأمین می‌شود.

1- آمریکا، ۱۳۹/۶ میلیارد دلار درآمد سالانه از گردشگری

2- اسپانیا، ۶۰/۴ میلیارد دلار

3- فرانسه، ۵۶/۱ میلیارد دلار

4- چین، ۵۱/۷ میلیارد دلار

5- ایتالیا، ۴۳/۹ میلیارد دلار

6- تایلند، ۴۲/۱ میلیارد دلار

7- بریتانیا، ۳۶/۱۱۵ میلیارد دلار

علیرغم آنکه ایران در ردیف 10 کشور غنی دنیا در جاذبه های گردشگری است، اما درآمد سالانه ایران از گردشگری کمتر از 6 میلیارد دلار است!