مجله خبری پایگاه گردشگری ورزشی

در تاریخ چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۵ | ۲۱:۰۷:۰۱
 • نوآوری
 • گردشگری ورزشی
 • گردشگری

1- مشارکت: همکاری بخش های خصوصی، عمومی و بخش سوم با یکدیگر.

2- نوآوری: خلاقیت و ابتکار از عوامل مهم در برگزاری رویدادهای ورزشی هستند.

3- دریافت: تاثیر و کمک سالن ها و استادیوم های ورزشی، به گسترش دامنه ی فرصت ها برای میزبانی رویدادهای مختلف.

4- تجربه:  خلق فزاینده ی تجربه ی تماشاگران و شرکت کنندگان در رویدادهای ورزشی.

5- داوطلبان: ایجاد منابع خالق رویدادهای محلی و داوطلبان برای جذب رویدادهای ورزشی آینده.

6- فرهنگ محلی: به نمایش گذاشتن و ادغام فرهنگ های محلی ، با فعالیت های فرهنگی جامعه.

7- دولت: دخالت مستقیم دولت های مرکزی و محلی.

8- رقابت: سرمایه گذاری های جدید و در حال ظهور بر روی امکانات و رویداد های ورزشی.

9- رسانه ی دیجیتال: قرار گرفتن  تماشاگران و شرکت کنندگان در معرض دید، در برترین رویدادهای جهانی، از طریق رسانه های اجتماعی.

10- میراث: افزایش تمرکز بر روی نسل های ارزشمند اجتماعی و برنامه ریزی این میراث از آغاز توسعه رویداد.

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 313 bytes written, possibly out of free disk space

 1. in Filesystem.php line 111
 2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 313 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/y2Bk1vr3rUCqxEKmBaFUMxOrXdmp3z2BhCDijOLv', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"kYdaobslsjMNb7MUQeIyU3O6d53tEtECuq4KcdrK";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:75:"http://sporttourism.ir/article/detailes/10-aaaml-mord-tojh-dr-grdshgr-orzsh";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346062;s:1:"c";i:1506346062;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
 3. at file_put_contents('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/y2Bk1vr3rUCqxEKmBaFUMxOrXdmp3z2BhCDijOLv', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"kYdaobslsjMNb7MUQeIyU3O6d53tEtECuq4KcdrK";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:75:"http://sporttourism.ir/article/detailes/10-aaaml-mord-tojh-dr-grdshgr-orzsh";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346062;s:1:"c";i:1506346062;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
 4. at Filesystem->put('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/y2Bk1vr3rUCqxEKmBaFUMxOrXdmp3z2BhCDijOLv', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"kYdaobslsjMNb7MUQeIyU3O6d53tEtECuq4KcdrK";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:75:"http://sporttourism.ir/article/detailes/10-aaaml-mord-tojh-dr-grdshgr-orzsh";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346062;s:1:"c";i:1506346062;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
 5. at FileSessionHandler->write('y2Bk1vr3rUCqxEKmBaFUMxOrXdmp3z2BhCDijOLv', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"kYdaobslsjMNb7MUQeIyU3O6d53tEtECuq4KcdrK";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:75:"http://sporttourism.ir/article/detailes/10-aaaml-mord-tojh-dr-grdshgr-orzsh";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346062;s:1:"c";i:1506346062;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
 6. at Store->save() in StartSession.php line 88
 7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
 8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 57