مجله خبری پایگاه گردشگری ورزشی

در تاریخ چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۵ | ۲۱:۰۷:۰۱
  • نوآوری
  • گردشگری ورزشی
  • گردشگری

1- مشارکت: همکاری بخش های خصوصی، عمومی و بخش سوم با یکدیگر.

2- نوآوری: خلاقیت و ابتکار از عوامل مهم در برگزاری رویدادهای ورزشی هستند.

3- دریافت: تاثیر و کمک سالن ها و استادیوم های ورزشی، به گسترش دامنه ی فرصت ها برای میزبانی رویدادهای مختلف.

4- تجربه:  خلق فزاینده ی تجربه ی تماشاگران و شرکت کنندگان در رویدادهای ورزشی.

5- داوطلبان: ایجاد منابع خالق رویدادهای محلی و داوطلبان برای جذب رویدادهای ورزشی آینده.

6- فرهنگ محلی: به نمایش گذاشتن و ادغام فرهنگ های محلی ، با فعالیت های فرهنگی جامعه.

7- دولت: دخالت مستقیم دولت های مرکزی و محلی.

8- رقابت: سرمایه گذاری های جدید و در حال ظهور بر روی امکانات و رویداد های ورزشی.

9- رسانه ی دیجیتال: قرار گرفتن  تماشاگران و شرکت کنندگان در معرض دید، در برترین رویدادهای جهانی، از طریق رسانه های اجتماعی.

10- میراث: افزایش تمرکز بر روی نسل های ارزشمند اجتماعی و برنامه ریزی این میراث از آغاز توسعه رویداد.