درباره پایگاه گردشگری ورزشی

پایگاه گردشگری ورزشی با هدف ترویج و توسعه گردشگری ورزشی در کشور راه اندازی شده است . فعالیت های این پایگاه در دو بخش اطلاع رسانی و برنامه ریزی و اجرای تورهای ورزشی جهت تمام رویدادها ، نمایشگاه ها ، کنگره ها ، کنفرانس ها و همایش های ورزشی داخل و خارج از کشور می باشد.

نظرات کارشناسان خبره در حوزه گردشگری

اهداف پایگاه گردشگری ورزشی ؟

توسعه زیرساخت گردشگری ورزشی

عمده ترین هدف پایگاه گردشگری ورزشی ایجاد بستر مناسب و توسعه زیرساخت گردشگری ورزشی کشور است

گردآوردی رویدادهای ورزشی

پایگاه در نظر دارد تا تمامی رویدادها اعم از مسابقات، کنفرانس ها و نمایشگاه های ایران و جهان را گردآوری نماید

مدیریت تورهای ورزشی

به عنوان خدمتی دیگر، پایگاه در نظر دارد تا در حد توان خود تورهای ورزشی را برای رویدادهای مختلف ایران و جهان مدیریت نماید

بهرمندی از تجارت اساتید و خبرگان

اساتید، خبرگان و دانشجویان رشته های گردشگری و ورزشی دارایی های ارزشمندی هستند که در نظر داریم از این توان عظیم در پیشبرد اهداف عالی و توسعه گردشگری ورزشی استفاده نماییم

مشتریان و همکاران ما