درباره پایگاه گردشگری ورزشی

پایگاه گردشگری ورزشی با هدف ترویج و توسعه گردشگری ورزشی در کشور راه اندازی شده است . فعالیت های این پایگاه در دو بخش اطلاع رسانی و برنامه ریزی و اجرای تورهای ورزشی جهت تمام رویدادها ، نمایشگاه ها ، کنگره ها ، کنفرانس ها و همایش های ورزشی داخل و خارج از کشور می باشد.

نظرات کارشناسان خبره در حوزه گردشگری

اهداف پایگاه گردشگری ورزشی ؟

توسعه زیرساخت گردشگری ورزشی

عمده ترین هدف پایگاه گردشگری ورزشی ایجاد بستر مناسب و توسعه زیرساخت گردشگری ورزشی کشور است

گردآوردی رویدادهای ورزشی

پایگاه در نظر دارد تا تمامی رویدادها اعم از مسابقات، کنفرانس ها و نمایشگاه های ایران و جهان را گردآوری نماید

مدیریت تورهای ورزشی

به عنوان خدمتی دیگر، پایگاه در نظر دارد تا در حد توان خود تورهای ورزشی را برای رویدادهای مختلف ایران و جهان مدیریت نماید

بهرمندی از تجارت اساتید و خبرگان

اساتید، خبرگان و دانشجویان رشته های گردشگری و ورزشی دارایی های ارزشمندی هستند که در نظر داریم از این توان عظیم در پیشبرد اهداف عالی و توسعه گردشگری ورزشی استفاده نماییم

مشتریان و همکاران ما

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 268 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 268 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/bblOCk4IQnaDJhgJjYi8cZB9A3h9LexOoX04APq6', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"A10RoGLr5yj1z8C8JG9bX25DgtlRP3ihFfUcHa9I";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://sporttourism.ir/aboutus";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346354;s:1:"c";i:1506346354;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/bblOCk4IQnaDJhgJjYi8cZB9A3h9LexOoX04APq6', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"A10RoGLr5yj1z8C8JG9bX25DgtlRP3ihFfUcHa9I";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://sporttourism.ir/aboutus";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346354;s:1:"c";i:1506346354;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/sporttourism/public_html/sportTourism/storage/framework/sessions/bblOCk4IQnaDJhgJjYi8cZB9A3h9LexOoX04APq6', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"A10RoGLr5yj1z8C8JG9bX25DgtlRP3ihFfUcHa9I";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://sporttourism.ir/aboutus";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346354;s:1:"c";i:1506346354;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('bblOCk4IQnaDJhgJjYi8cZB9A3h9LexOoX04APq6', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"A10RoGLr5yj1z8C8JG9bX25DgtlRP3ihFfUcHa9I";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://sporttourism.ir/aboutus";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1506346354;s:1:"c";i:1506346354;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 57