تور اسنوبرد Laax و زوریخ (LAAX 2017 )

تاریخ اجرای تور: چهارشنبه , ۲۰ بهمن ۱۳۹۵


تور پنج شب اسنوبرد Laax به همراه دو شب اقات در زوریخ ...


قیمت تومانی : 2000000


قیمت دلاری : 1150صفحه تور

آخرین تورهای ویژه

نظرات کارشناسان خبره در حوزه گردشگری